Certyfikaty i nagrody

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm
Certyfikaty i nagrody Dyplom finalisty
Nagrody Biznesmen TOP 2014
Certyfikat zaświadcza, że system zarządzania jakością w produkcji i sprzedaży kontrolnych opasek jest zgodny z wymaganiami ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
Certyfikat zgodności na TYVEK®
Opaski dla kontroli z włókniny TYVEK® jest zgodny z wymaganiami dokumentów normatywnych według specyfikacji producenta
Sanitarno-epidemiologicznej
Сертификат соответствия на TYVEK®
Браслеты для контроля из нетканого материала TYVEK® соответствует требованиям нормативных документов по спецификации изготовителя
Sanitarno-epidemiologicznej
O tym, że materiał TYVEK® jest zgodny z zasadami sanitarnymi
Podziękowania od festiwalu reklamy Red Apple
Za współpracę w przygotowaniu i przeprowadzeniu Międzynarodowego festiwalu reklamy Red Apple 2014
Podziękowania od "Upgrade auto show Restart"
Za znaczący wkład, zaangażowanie i nieocenione wsparcie
Podziękowania od SPbGAUZ Hospicjum (Dziecka)
Za udział w przygotowaniu obchodów 10-lecia Sankt-Petersburgu Dziecięcego Hospicjum
Dyplom uczestnika "10-go Moskiewskiego Międzynarodowego Otwartego Festiwalu Fitness MIOFF 2012"
Za aktywny udział w międzynarodowych targach "Fitness i Wellness" sprzętu i wkład w rozwój branży
List z podziękowaniem od projektu "Na Cytryny"
Zespół projektu "Na Cytryny" serdecznie dziękuje za okazaną pomoc w przeprowadzeniu imprezy dla niesłyszących ludzi 4 maja 2013 roku.
List z podziękowaniem od ANO "Młodzież wobec narkotyków - Przełom"
Kierownictwa i zespołu Wristband Factory SP. z o. o. reagowania i niesienia pomocy Autonomicznej organizacji non-profit "Młodzież wobec narkotyków - Przełom" w przygotowaniu młodzieżowego festiwalu "Wyspa Wolności".
Podziękowania od ANO "Młodzież wobec narkotyków - Przełom"
Kierownictwa i zespołu Wristband Factory SP. z o. o. reagowania i niesienia pomocy ANO "Młodzież wobec narkotyków - Przełom"
При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php