Opaski dla klubów

Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm

ночной клуб

   
Wiele klubów w Warszawie i innych dużych miastach w Polsce już zrezygnowało z tradycyjnych biletów i ulotek podczas kontroli swoich gości i zaczęli używać jednorazowe identyfikacyjne opaski.
Identyfikacyjne opaski dla klubów i imprez używa się zamiast papierowych biletów, dla przejścia lub ponownego wejścia.
Opaska ma kilka stopni ochrony przed fałszerstwem - indywidualne drukowanie lub logo, farba, która świeci pod światłem UV, numeracja, specjalna faktura materiału, nie można go zerwać przypadkowo.
Gość klubu nie jest w stanie go przekazać innej osobie, tak jak zdjąć go można lub tylko rozrywając go w miejscu klejenia, uszkadzając przy tym perforacja, albo rozciąć w poprzek materiału.

При выполнении скрипта возникла ошибка. Включить расширенный вывод ошибок можно в файле настроек .settings.php